zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 5 Grudnia 2022, Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: SKODA SUPERB cena: 74 000,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2022-12-05, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Porady inż. Kubali

Marian Kubala


Czy żądając zapłaty zadośćuczynienia wynikającego ze skutków wypadku drogowego muszę skierować sprawę do sądu?

Dość często wysokość ustalonego zadośćuczynienia zależy od uznania sądu, który dokonuje oceny okoliczności danej sytuacji, ale poszkodowany może skierować roszczenie o zadośćuczynienie bezpośrednio do osoby ponoszącej odpowiedzialność deliktową wynikającą ze skutków wypadku komunikacyjnego.Czy pożyczając samochód, którym znajomy spowodował szkodę w innym pojeździe, utrata zniżki dotyczy mnie czy kierującego - znajomego?

Utrata zniżki dotyczy w takim przypadku Pana. Pan jako samoistny posiadacz nie zostanie zwolniony od odpowiedzialności, jeżeli zachował przynajmniej część uprawnień wiążących się z możliwością używania pojazdu, dysponowania nim i kontroli nad pojazdem.Czy w przypadku dojeżdżania do bawiących się dzieci na chodniku jestem obowiązany do zmniejszenia prędkości? W przepisach o ruchu na drogach nigdzie nie znalazłem takiego stwierdzenia, mimo że po wypadku z dzieckiem postawiono mi podobny zarzut.

Nie wiadomo, co oznacza „podobny zarzut”. Pewnym jest natomiast, że zarzut wynika z art. 3 prawa ruchu drogowego, który mówi o tym, że „uczestnik ruchu i inna osoba znajdujące się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie”.

Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie.

Tak więc sama obecność grupy dzieci biegających lub bawiących się w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni powinna prowadzić do podjęcia działań będących wynikiem braku zaufania do takich użytkowników drogi. Kierujący powinien dostosować wtedy sposób prowadzenia pojazdu do takiego, aby nawet niewłaściwe zachowanie dzieci nie stanowiło dla niego zaskoczenia i uniemożliwiło mu odpowiednio szybką i możliwie skuteczną reakcję.Czy mając zmieniony nieco konstrukcyjnie pojazd w związku z moim inwalidztwem jestem obowiązany go oznakować?

Tak. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu takich osób oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Ponadto kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej. Natomiast kierujący pojazdem omijając ww. pojazd jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.Czy są jakieś przepisy dotyczące sztywności fartuchów - osłon przeciwbłotnych?

Wiadomo, że szerokość fartucha nie powinna być mniejsza niż szerokość opony. Co do sztywności tych elementów, to ich sztywność na pewno powinna być taka, aby zapewniać ograniczenie do minimum ochlapywania pojazdów jadących z tyłu. W praktyce lepsze są fartuchy mniej sztywne, a zwłaszcza w okresie zimowym, gdzie w czasie cofania i zetknięcia ze śniegiem nie są wyrywane z zamocowań.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 115 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 26 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 35 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 92 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 35 178,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 52 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 27 900,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 571 950,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 26 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 44 000,00 PLN

data: 2022-12-05


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA