zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 5 Grudnia 2022, Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: FORD FOCUS cena: 93 000,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2022-12-05, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Dokumenty na szkolenie

Marian Kubala


Czy aby otworzyć zakład prowadzący doskonalenie techniki jazdy muszę mieć odpowiednie wykształcenie? Czy do prowadzenia takiego zakładu wystarczającym jest posiadanie samochodu i odpowiedniego prawa jazdy?

Chcąc prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy, należy zarejestrować tę działalność, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Osoba chcąca prowadzić taki ośrodek doskonalenia techniki jazdy, musi:

- posiadać infrastrukturę techniczną, pojazdy odpowiednie do prowadzenia zajęć oraz warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne pozwalające na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń praktycznych,

- zapewnić prowadzenie ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy,

- nie być, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów i nie dopuścić się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia.W trakcie przeprowadzki do innego miasta zagubiłem kartę motorowerową. Czy jej duplikat mogę otrzymać w nowym miejscu zamieszkania?

W razie utraty lub zniszczenia karty rowerowej lub motorowerowej wtórniki tych dokumentów wydaje organ, który je wydał.Czy przed ukończeniem 18 lat, mogę kierować motorowerem posiadając tylko prawo jazdy?

Tak, bo w ogóle dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:

- rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy,

- motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy.Jakie dokumenty muszę posiadać i ile lat muszę ukończyć, aby kierować tramwajem?

Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania tramwajem jest pozwolenie. Owo pozwolenie może uzyskać osoba, jeżeli:

- ukończyła 20 lat,

- przedstawiła orzeczenia: lekarskie oraz psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania tramwajem,

- odbyła wymagane szkolenie i zdała egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym.Czy posiadając polskie prawo jazdy mogę jeździć po wszystkich krajach Europy?

Prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 45 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 47 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 20 500,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 48 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 55 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 70 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 68 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 43 500,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 57 500,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 56 000,00 PLN

data: 2022-12-05


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA