zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 11 Grudnia 2023, Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: BMW 3 cena: 8 499,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2023-12-11, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


Czy w przypadku sprzedaży samochodu mogę żądać od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części składki z AC?

Tak. Zwrot wymienionej składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia zawarta była na okres 12 miesięcy, wysokość miesięcznej składki podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 składki należnej za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.Czy w przypadku stłuczki spowodowanej samochodem osobowym z mojej winy i braku prawa jazdy kat. B (posiadam kat. C), zakład ubezpieczeń może ode mnie zwrotu wypłaconej poszkodowanemu należności?

Tak. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje w podobnych przypadkach prawo dochodzenia od kierującego zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Powyższe nie miałoby miejsca, gdyby chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Zwrot wypłaconego odszkodowania przysługuje także w przypadku, gdy kierujący pojazdem mechanicznym wyrządziłby szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych, a także wtedy, gdyby wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa lub zbiegłby z miejsca zdarzenia.Mam zamiar kupić gospodarstwo rolne. Czy obowiązuje mnie zawarcie umowy ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy kupna, czy w okresie do 30 dni?

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Natomiast jeżeli po zawarciu przez rolnika umowy ubezpieczenia OC rolników posiadanie gospodarstwa rolnego przeszło na inną osobę, prawa i obowiązki rolnika wynikające z umowy ubezpieczenia OC rolników przechodzą na tę osobę. Umowa ubezpieczenia rozwiązuje się dopiero z upływem 12 miesięcy, na które została zawarta. Po kupnie jednak osoba obejmująca gospodarstwo rolne w posiadanie może umowę poprzednią wypowiedzieć przed upływem 30 dni od dnia objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie. W przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.Byłem zatrudniony u rolnika. Jego ciągnikiem doprowadziłem do uszkodzenia płotu w granicach tego gospodarstwa. Czy rolnik może w tym przypadku otrzymać odszkodowanie ze swojego OC?

Nie, ponieważ zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody w mieniu wyrządzone rolnikowi przez osoby pracujące w jego gospodarstwie rolnym.Prowadząc działalność rolniczą doprowadziłem swoją maszyna wolnobieżną do uszkodzenia zaparkowanego samochodu sąsiada. Czy moja maszyna musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC, aby sąsiad otrzymał odszkodowanie za wyrządzoną jemu szkodę?

Z obowiązujących przepisów wynika, że z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, jeżeli m.in. sam rolnik jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego szkodę. Przepis ten stosuje się również, jeżeli szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 28 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 43 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 64 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 52 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 178 719,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 31 992,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 29 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 85 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 43 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 116 999,00 PLN

data: 2023-12-11


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA