zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 11 Grudnia 2023, Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: HYUNDAI I20 cena: 69 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2023-12-11, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


Niedawno uczestniczyłem w zdarzeniu drogowym. Po wezwaniu telefonicznym przyjechało pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Do momentu przyjazdu tych służb nie wiedziałem, co robić. Jakie więc działania byłyby najwłaściwsze?

Zawsze uczestnicy jakiegoś zdarzenia drogowego powinni udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Zawiadomienie policji jest niezbędne, gdy są ofiary w ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na położenie poszczególnych osób jak i pojazdów na drodze i w razie potrzeby należy podjąć działania, które zapewniłyby bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku.

Niezbędne jest także podjęcie działań, które prowadzą do minimalizacji rozmiarów powstałej szkody w zdarzeniu. Nie bez znaczenia jest tu zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych.

W celach odszkodowawczych konieczne jest udzielenie informacji poszkodowanym, które pozwolą na identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie zakładu ubezpieczeń sprawcy powstałej szkody.

W przypadku kolizji nieodzowne byłoby pozyskanie oświadczenia sprawcy szkody, w którym zawarte byłyby jego szczegółowe dane (adres, nr dowodu osobistego, kat. prawa jazdy, dowodu ubezpieczenia, dane z dowodu rejestracyjnego) oraz przebieg kolizji z podaniem jej miejsca powstania, a także przybliżone podanie uszkodzeń pojazdów.

Idealnym obecnie rozwiązaniem jest wykonanie aparatem komórkowym fotografii z miejsca zdarzenia.

W przypadku trudności w ustaleniu sprawcy powstania kolizji należy wezwać policję.W wypadku drogowym nie z mojej winy został zniszczony cały samochód. Czy w takiej sytuacji zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić wartość pojazdu i przejąć uszkodzony samochód?

W obowiązujących przepisach regulujących warunki ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) nie ma zapisu zobowiązującego ubezpieczyciela do przejęcia pojazdu.

Nie oznacza to wcale, że właściciel uszkodzonego samochodu - poszkodowany, nie może wystąpić do ubezpieczyciela o takie rozwiązanie sprawy. Decydującym jednak o takim rozwiązaniu sprawy jest ubezpieczyciel.Czy w przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu w wypadku drogowym (OC) ubezpieczyciel dokonuje wyceny wartości na dzień powstałej szkody, czy na dzień jej oszacowania?

Wiadomo, że zakład ubezpieczeń obowiązany jest do określenia wartości danego pojazdu na podstawie tzw. określenia wartości rynkowej podobnego samochodu do tego, który został uszkodzony w wypadku.

Wartość odszkodowania w podobnych przypadkach jest różnicą między wartością rynkową samochodu sprzed wypadku a wartością po zdarzeniu. Do rozliczenia powstałej szkody powinny być brane pod uwagę ceny rynkowe z dnia ustalania wysokości należnego odszkodowania.

Przodujące zakłady ubezpieczeń dość często pomagają poszkodowanej osobie w zbyciu samochodu, co prowadzi do znacznego uproszczenia procesu likwidacyjnego poszkodowanemu.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 49 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 39 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 52 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 59 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 71 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 41 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 39 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 94 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 52 999,00 PLN

data: 2023-12-11

cena: 19 499,00 PLN

data: 2023-12-11


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA