zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Wtorek, 3 Października 2023, Imieniny obchodzą: Teresa, Gerard, Bogumił

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: PEUGEOT 3008 cena: 114 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2023-10-02, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


Skradziono mi samochód, a kradzież została zgłoszona na policji i u ubezpieczyciela. Ze względu na nieznalezienie sprawcy policja sprawę umorzyła, co potwierdzają stosowne dokumenty. Nadmieniam, że samochód posiadał pełny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW). Wystąpiłem do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ale przy zdawaniu dokumentów odkryłem, iż zaginęła mi karta pojazdu. Brak tej karty stał się podstawą do odmowy wypłaty świadczenia (wszystkie pozostałe dokumenty, kluczyki etc. są w porządku). Czy słusznie? Czy jest jakiś sposób by wybrnąć z tej sytuacji?

W podobnych przypadkach rozważania na temat możliwości otrzymania odszkodowania należy rozpocząć od dokładnego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco. Niekiedy źle sformułowane zdanie w warunkach autocasco pozwalało sądom na przyznanie odpowiedniego odszkodowania. W chwili obecnej OWU autocasco są dość precyzyjne i jednoznaczne, ale nie oznacza to, że tak jest w każdym zakładzie ubezpieczeń.

Natomiast faktem jest też to, że OWU wymagają zabezpieczenia dokumentów, w celu pozbawienia dostępu do nich osób nie mających pozwolenia do użytkowania pojazdu. Powyższe stanowi istotny element umowy ubezpieczenia, zaś brak należytego zabezpieczenia tych dokumentów pozwala ubezpieczycielowi uwolnić się od obowiązku wypłaty odszkodowania.

W związku z powyższym po dokładnej analizie warunków ubezpieczenia najlepszym rozwiązaniem jest wizyta u kompetentnej osoby w zakładzie ubezpieczeń, gdzie ważnym zagadnieniem będzie udowodnienie, iż niewykonanie przez ubezpieczającego obowiązku przedstawienia karty pojazdu, nie stanowiło rażącego niedbalstwa w wykonaniu swoich obowiązków.Czy w przypadku powstania szkody w samochodzie, w ramach obowiązkowych ubezpieczeń, dłuższe oczekiwanie na sprowadzaną z zagranicy część może mieć wpływ na zwiększenie strat właściciela samochodu, a tym samym na zwiększenie wypłaty odszkodowania?

W chwili obecnej sytuacje takie zdarzają się niezmiernie rzadko. Jeśli do takiej sytuacji jednak dochodzi, to uważam, że niemożność natychmiastowego dokonania zakupu określonej części, a tym samym i naprawy pojazdu, nie ma normalnego związku przyczynowego ze szkodą i powstałe stąd straty nie powinny wchodzić w zakres szkody podlegającej zwrotowi przez ubezpieczyciela.Po zaistniałej kolizji nie mogłem z drugim uczestnikiem zdarzenia dojść do porozumienia co do tego, który z nas ponosi winę za zaistniałe zdarzenie drogowe. W związku z powyższym zamierzam skorzystać z ubezpieczenia autocasco. Po zgłoszeniu ubezpieczyciel zażądał ode mnie danych drugiego uczestnika kolizji. Czy słusznie?

W większości przedstawianych warunków ubezpieczenia autocasco widnieje opis postępowania w razie powstania szkody. Jeden z punktów zobowiązuje wręcz poszkodowanego do zapisania danych dotyczących drugiego pojazdu oraz osoby kierującej tym pojazdem. Ważnym jest także zapisanie ubezpieczyciela i numeru polisy ubezpieczeniowej drugiego uczestnika kolizji - chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe OC.

Powyższe dane są niezbędne ubezpieczycielowi wtedy, kiedy po przeprowadzonej analizie przebiegu zdarzenia okaże się, że winnym spowodowania kolizji lub współwinnym jest kierowca drugiego samochodu.Jadąc samochodem wpadłem jednym kołem w zagłębienie w jezdni. Po kilku kilometrach doszło do zatarcia i pęknięcia bloku silnika. Czy w takim przypadku otrzymam odszkodowanie (autocasco) za uszkodzenie silnika?

Nie. Zatarcie silnika w takim przypadku (brak innych uszkodzeń) powstało w wyniku braku jego smarowania lub przegrzania. Takie uszkodzenia pojazdów określane są jako szkody eksploatacyjne, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności - szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia autocasco.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 76 499,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 26 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 71 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 60 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 42 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 87 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 116 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 43 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 10 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 35 999,00 PLN

data: 2023-10-02


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA