zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 5 Grudnia 2022, Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: FIAT PANDA cena: 23 000,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2022-12-05, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


Czy będąc poszkodowanym w wypadku drogowym przysługuje mi zwrot kosztów zakupu lekarstw?

Tak. Jeśli poszkodowany w wypadku doznał obrażeń ciała, to przysługuje roszczenie o zwrot nie tylko kosztów zakupu lekarstw. Osoba poszkodowana może żądać odszkodowania m. in. za poniesione koszty pobytu w szpitalu, badań, konsultacji lekarskich, dodatkowego żywienia, rehabilitacji itp. jeżeli te koszty były konieczne i celowe.

W przypadku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, kwota odszkodowania będzie różnicą pomiędzy ogólnym kosztem leczenia w ogóle a wartością, jaka będzie pokryta z ubezpieczenia zdrowotnego.Czy w przypadku stwierdzonej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem drogowym z winy innego kierującego (OC), mogę otrzymać rentę?

W przypadku trwającego określony czas leczenia osoby poszkodowanej, która wcześniej była zatrudniona i powróci do pracy, przysługują tzw. koszty utraconych zarobków. Natomiast w przypadku trwałej lub częściowej niezdolności do pracy, osobie takiej przysługuje renta.

Gdyby poszkodowana osoba z powyższego tytułu otrzymywała rentę z ZUS-u, to dodatkowo mogłaby otrzymać tzw. rentę wyrównawczą - dopłatę do kwoty wcześniej uzyskiwanych dochodów.

Ponadto w sytuacji wymagających dłuższej opieki osób trzecich czy lepszego odżywiania itp. może być przyznana tzw. renta na pokrycie zwiększonych potrzeb poszkodowanego.Czy w przypadku doznania w wypadku drogowym trwałego uszczerbku na zdrowiu mogę otrzymać odszkodowanie? Nadmieniam, że wypadek nastąpił nie z mojej winy.

W zasadzie występuje się o wypłatę zadośćuczynienia, w którym to uwzględnia się także trwały uszczerbek na zdrowiu. Ustalenie wysokości kwoty zadośćuczynienia nie jest proste i nie wynika z obliczeń, ponieważ ma ono być pewną rekompensatą za doznaną krzywdę i ma stanowić pomoc osobie poszkodowanej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ma być to odpowiednia suma, no i oczywistym jest, że nie może ona w skrajnym przypadku przekraczać określonej w umowie ubezpieczenia OC sumy gwarancyjnej.

Przyznanie zadośćuczynienia w podobnych przypadkach rozpatrywanie jest każdorazowo indywidualnie.W mojej rodzinie zmarła młoda osoba w spowodowanym przez innego kierowcę wypadku drogowym. Czy po otrzymaniu zasiłku pogrzebowego z ZUS-u mogę także ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu z firmy ubezpieczeniowej sprawcy?

Tak. Roszczenie o zwrot poniesionych kosztów pogrzebu jest zasadne. W podobnych przypadkach należy dobrze udokumentować wydatki (rachunki, zaświadczenia itp.), ponieważ na ich podstawie zostanie określona wysokość poniesionych kosztów. Zwrot kosztów przysługują osobie, która je poniosła.Marian Kubala

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 41 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 33 800,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 46 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 25 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 105 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 8 500,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 32 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 56 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 58 000,00 PLN

data: 2022-12-05

cena: 34 000,00 PLN

data: 2022-12-05


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA