zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 2 Października 2023, Imieniny obchodzą: Sława, Dionizy, Teofil

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: OPEL CROSSLAND cena: 53 999,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2023-10-02, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Pytania do inż. Kubali

Marian Kubala


W trakcie badania na zawartość alkoholu stwierdzono u mnie stężenie niższe niż 0,5 i zostało zakwalifikowane jako popełnienie przeze mnie przestępstwa. Wiem, że zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 86 ) osoba znajdująca się w stanie "po użyciu alkoholu" (poniżej 0,5) może się dopuścić wykroczenia. Czy słusznie?

I tak, i nie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) definiuje pojęcie „stanu po użyciu alkoholu” i stan ten zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 prom. alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Jeśli stwierdzono np. nawet stężenie niższe od ogólnie opisanego, jako „0,5”, które wyniosło np. 0,4 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza, to oznacza, że alkoholu we krwi było około 0,8 promila (wartość ‰ x ok. 2 = mg) i stan ten stanowił już o nietrzeźwości. Jak z powyższego wynika decydującym elementem są wykazane jednostki, w jakich określono zawartość alkoholu.Jeden z przepisów kodeksu drogowego mówi o tym, aby kierujący poruszał się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Czy wartość ta określona jest gdzieś liczbowo?

Niestety żaden przepis prawa o ruchu drogowym nie wskazuje odległości, jaką ma kierowca pojazdu zachować od pobocza. Tak więc jazda przy samej krawędzi jest też dozwolona, ale musi ona być bezpieczna.Wiadomo, że z ubezpieczenia autocasco nie otrzymam odszkodowania, jeśli w czasie kolizji będę znajdował się w stanie nietrzeźwym. Czy tak samo mogę spodziewać się odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli zostanie udowodnione, że stan nietrzeźwości nie miał w ogóle wpływu na powstanie tej kolizji?

Słusznie czytelnik zauważył, że ubezpieczeniem autocasco nie są objęte szkody spowodowane przez posiadacza pojazdu lub kierowcę w stanie nietrzeźwości. Bez względu jednak na to, czy stan nietrzeźwości posiadacza lub kierowcy miał wpływ na powstanie kolizji, czy nie miał wpływu na powstanie i przebieg kolizji, odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku ubezpieczenia autocasco jest wyłączona.Czy spowodowanie kolizji bądź wypadku w wyniku długo trwającej jazdy - przemęczenia, może być choćby częściowym usprawiedliwieniem dla kierowcy?

Niestety nie. Kierowca, który z powodu ogarniającej go senności lub z powodu silnego, przemęczenia we właściwej chwili nie przerwie jazdy, narusza tym samym obowiązek rozważnego i ostrożnego prowadzenia pojazdu. Okoliczność ta może być tylko bardziej obciążająca kierującego samochodem.Czy każdy pojazd musi posiadać kartę pojazdu?

Nie, natomiast każdy producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzonego do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kartę pojazdu otrzymuje właściciel pojazdu, a dla samochodu wydaje ją za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej właściwy w sprawach rejestracji starosta przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 109 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 89 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 38 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 36 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 19 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 64 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 64 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 83 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 50 499,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 59 999,00 PLN

data: 2023-10-02


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA