zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Poniedziałek, 2 Października 2023, Imieniny obchodzą: Sława, Dionizy, Teofil

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: DS AUTOMOBILES DS 7 CROSSBACK Performance Line,Full wer cena: 119 900,00 PLN, miejscowość: Kamienna Góra, data: 2023-10-02, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Porady inżyniera Kubali

Marian Kubala


Czy mogę swój pojazd ubezpieczyć (OC) na cały rok, jeśli ma on rejestrację czasową?

Jeśli posiadacz pojazdu złoży taki wniosek, to umowa ubezpieczenia danego pojazdu, który zarejestrowany jest czasowo, może być zawarta na okres roku - 12 miesięcy, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla ubezpieczeń z dwunastomiesięcznym okresem ubezpieczenia. W podobnych przypadkach na polisie powinno zaznaczyć się, że po zarejestrowaniu pojazdu należy dokonać u ubezpieczyciela zmiany numeru rejestracyjnego.Zamierzałem zmienić ubezpieczyciela, lecz nie wypowiedziałem trwającej już 12 miesięcy umowy w zakresie OC. Czy dopuszcza się wypowiedzenia tej umowy z kilkudniowym opóźnieniem?

Nie. Jeżeli zawarł Pan umowę ubezpieczenia pojazdu na okres roczny (12 miesięcy) i nie wypowiedział Pan jej na piśmie nie później niż na jeden dzień przed upływem tego okresu, to umowę uważa się za zawartą na kolejne 12 miesięcy. Wyjątek stanowi tu taka sytuacja, gdzie nie zostałaby opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres ubezpieczenia, tj. 12 miesięcy - jednorazowa albo ratalna opłata składki.Czy po dokonaniu sprzedaży swojego samochodu, mogę na następny dzień wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

Nie, ponieważ po dokonaniu sprzedaży samochodu na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z wcześniej zawartej umowy. Osoba nabywająca samochód, może tę umowę ubezpieczenia wypowiedzieć przed upływem 30 dni od dnia nabycia tego pojazdu. Rozwiązanie umowy wtedy nastąpi po trzydziestu dniach po dniu nabycia pojazdu.Po dokonaniu zakupu samochodu w dniu 31 grudnia zamierzałem wypowiedzieć umowę OC u ubezpieczyciela, lecz tam stwierdzono, że automatycznie umowa ta została zawarta na następny rok, ponieważ pojazd był ubezpieczony od 1 stycznia do 31 grudnia, a wypowiedzenie umowy powinno nastąpić jeden dzień, przed ostatnim dniem jej obowiązywania, tj. 30 grudnia. Czy słusznie?

Tak. W takim przypadku kupujący samochód nie ma już możliwości wypowiedzenia tej umowy, ponieważ mogła ona być wypowiedziana najpóźniej w dniu 30 grudnia. Ostatecznie osoba kupująca przejmuje zakres praw i obowiązków wynikających z poprzedniej umowy - umowy zbywcy pojazdu. Taka więc umowa została już zawarta na kolejny roczny okres.W czasie wysiadania z mojego samochodu od strony kierowcy, doznałem uszkodzenia nogi. Czy w podobnych wypadkach mogę zwrócić się do ubezpieczyciela i z OC mojego pojazdu otrzymać odszkodowanie?

Nie. W podobnych uszkodzeniach ciała kierowca może korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń, np. NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).Po zakupie samochodu, nie otrzymałem od poprzednika umowy ubezpieczenia OC. Stwierdził on, że ja mam obowiązek sam dokonać ubezpieczenia w zakresie OC na swoje nazwisko. Czy słusznie?

Nie. Osoba sprzedająca samochód zobowiązana jest do przekazania kupującemu - nabywcy, dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku, gdy nabywca samochodu nie wypowie obowiązującej w dniu nabycia pojazdu umowy ubezpieczenia, to kontrolującym może okazać umowę ubezpieczenia, którą otrzymał od zbywcy. Natomiast zmiany, które będą następować w umowie ubezpieczenia, po kupnie samochodu, dokonywane są na wniosek nabywcy pojazdu.

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 288 927,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 247 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 119 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 209 900,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 26 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 85 999,00 PLN

data: 2023-10-02

cena: 67 380,00 PLN

data: 2023-09-29

cena: 59 636,00 PLN

data: 2023-09-29

cena: 129 150,00 PLN

data: 2023-09-29

cena: 79 000,00 PLN

data: 2023-09-28


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA