zobacz:  przerywnik.pl   autogielda.pl   e.autogielda.pl

Wtorek, 4 Października 2022, Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad

ds

Ogłoszenia pochodzą z serwisu autogielda.pl: AUDI A4 cena: 85 000,00 PLN, miejscowość: Piaseczno, data: 2022-10-04, ...szczegóły

NAPISZ DO ODJAZD-u

Napisz do nas - w każdej sprawie związanej z motoryzacją

reklama@autogielda.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

ZAPYTAJ NASZYCH EKSPERTÓW

O niejasne przepisy ruchu drogowego. O zagadnienia techniczne. O ubezpieczenie samochodu. O auta używane. O wszystko, co związane z motoryzacją.
Kliknij tutaj, żeby wysłać pytanie.

Porady >> Ubezpieczenie

 

W trakcie badania na zawartość alkoholu stwierdzono u mnie stężenie niższe niż 0,5 i zostało zakwalifikowane jako popełnienie przeze mnie przestępstwa. Wiem, że zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 86 ) osoba znajdująca się w stanie "po użyciu alkoholu" (poniżej 0,5) może się dopuścić wykroczenia. Czy słusznie?

I tak, i nie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) definiuje pojęcie „stanu po użyciu alkoholu” i stan ten zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 prom. alkoholu...więcej

W trakcie badania na zawartość alkoholu stwierdzono u mnie stężenie niższe niż 0,5 i zostało zakwalifikowane jako popełnienie przeze mnie przestępstwa. Wiem, że zgodnie z kodeksem wykroczeń (art. 86 ) osoba znajdująca się w stanie "po użyciu alkoholu" (poniżej 0,5) może się dopuścić wykroczenia. Czy słusznie?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Czy po dokonaniu kupna samochodu w UE i sprowadzeniu go do kraju, można wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli tak, to na jaki najkrótszy okres to ubezpieczenie wykupię?

Taka umowa ubezpieczenia może zostać zawarta po nabyciu pojazdu za granicą - pojazdu nabytego w innym kraju członkowskim UE oraz zarejestrowanego w tym kraju, który przeznaczony jest do zarejestrowania w Polsce. Natomiast nie ma możliwości zawarcia tej umowy ubezpieczenia (OC) w Polsce przed...więcej

Czy po dokonaniu kupna samochodu w UE i sprowadzeniu go do kraju, można wykupić ubezpieczenie OC. Jeśli tak, to na jaki najkrótszy okres to ubezpieczenie wykupię?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Czy będąc poszkodowanym w wypadku drogowym przysługuje mi zwrot kosztów zakupu lekarstw?

Tak. Jeśli poszkodowany w wypadku doznał obrażeń ciała, to przysługuje roszczenie o zwrot nie tylko kosztów zakupu lekarstw. Osoba poszkodowana może żądać odszkodowania m. in. za poniesione koszty pobytu w szpitalu, badań, konsultacji lekarskich, dodatkowego żywienia, rehabilitacji itp. jeżeli te...więcej

Czy będąc poszkodowanym w wypadku drogowym przysługuje mi zwrot kosztów zakupu lekarstw?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Zatrzymując się swoim samochodem przed skrzyżowaniem dróg, na którym była działająca sygnalizacja świetlna, doszło do najechania na tył mojego pojazdu przez inny samochód osobowy. W kolizji tej został zarysowany tylny zderzak. Po wyjściu z pojazdu okazało się, że sprawcą jest mój dobry znajomy. W związku z powyższym dowiedziałem się, gdzie posiada on ubezpieczenie OC i powiedziałem, że nie będę do niego rościł pretensji. Znajmy z kolei poprosił o takie oświadczenie, które podpisałem. Po kilku dniach stwierdziłem, że zakres uszkodzeń jest znacznie większy i sprawę zgłosiłem do ubezpieczyciela. Po jakimś czasie otrzymałem odmowę wypłaty odszkodowania, ponieważ sprawca szkody na wezwanie firmy ubezpieczeniowej przedstawił wspomniane wyżej oświadczenie. Czy słusznie odmówiono wypłaty odszkodowania?

Na pewno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w żaden sposób nie zwalnia sprawcy szkody od odpowiedzialności. Ubezpieczenie to jednak zapewnienia poszkodowanemu wynagrodzenie za powstałą szkodę, poprzez przyjęcie ubezpieczeń odszkodowawczych ubezpieczającego przez jego zakład. W tym przypadku...więcej

Zatrzymując się swoim samochodem przed skrzyżowaniem dróg, na którym była działająca sygnalizacja świetlna, doszło do najechania na tył mojego pojazdu przez inny samochód osobowy. W kolizji tej został zarysowany tylny zderzak. Po wyjściu z pojazdu okazało się, że sprawcą jest mój dobry znajomy. W związku z powyższym dowiedziałem się, gdzie posiada on ubezpieczenie OC i powiedziałem, że nie będę do niego rościł pretensji. Znajmy z kolei poprosił o takie oświadczenie, które podpisałem. Po kilku dniach stwierdziłem, że zakres uszkodzeń jest znacznie większy i sprawę zgłosiłem do ubezpieczyciela. Po jakimś czasie otrzymałem odmowę wypłaty odszkodowania, ponieważ sprawca szkody na wezwanie firmy ubezpieczeniowej przedstawił wspomniane wyżej oświadczenie. Czy słusznie odmówiono wypłaty odszkodowania?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Skradziono mi samochód, a kradzież została zgłoszona na policji i u ubezpieczyciela. Ze względu na nieznalezienie sprawcy policja sprawę umorzyła, co potwierdzają stosowne dokumenty. Nadmieniam, że samochód posiadał pełny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW). Wystąpiłem do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ale przy zdawaniu dokumentów odkryłem, iż zaginęła mi karta pojazdu. Brak tej karty stał się podstawą do odmowy wypłaty świadczenia (wszystkie pozostałe dokumenty, kluczyki etc. są w porządku). Czy słusznie? Czy jest jakiś sposób by wybrnąć z tej sytuacji?

W podobnych przypadkach rozważania na temat możliwości otrzymania odszkodowania należy rozpocząć od dokładnego przeczytania ogólnych warunków ubezpieczenia autocasco. Niekiedy źle sformułowane zdanie w warunkach autocasco pozwalało sądom na przyznanie odpowiedniego odszkodowania. W chwili obecnej...więcej

Skradziono mi samochód, a kradzież została zgłoszona na policji i u ubezpieczyciela. Ze względu na nieznalezienie sprawcy policja sprawę umorzyła, co potwierdzają stosowne dokumenty. Nadmieniam, że samochód posiadał pełny pakiet ubezpieczeń (OC, AC, NNW). Wystąpiłem do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania, ale przy zdawaniu dokumentów odkryłem, iż zaginęła mi karta pojazdu. Brak tej karty stał się podstawą do odmowy wypłaty świadczenia (wszystkie pozostałe dokumenty, kluczyki etc. są w porządku). Czy słusznie? Czy jest jakiś sposób by wybrnąć z tej sytuacji?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Niedawno uczestniczyłem w zdarzeniu drogowym. Po wezwaniu telefonicznym przyjechało pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Do momentu przyjazdu tych służb nie wiedziałem, co robić. Jakie więc działania byłyby najwłaściwsze?

Zawsze uczestnicy jakiegoś zdarzenia drogowego powinni udzielić pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Zawiadomienie policji jest niezbędne, gdy są ofiary w ludziach oraz gdy zachodzi przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. Z całą pewnością należy zwrócić uwagę na położenie poszczególnych osób...więcej

Niedawno uczestniczyłem w zdarzeniu drogowym. Po wezwaniu telefonicznym przyjechało pogotowie ratunkowe, policja i straż pożarna. Do momentu przyjazdu tych służb nie wiedziałem, co robić. Jakie więc działania byłyby najwłaściwsze?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Czy w przypadku sprzedaży samochodu mogę żądać od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części składki z AC?

Tak. Zwrot wymienionej składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Jeśli umowa ubezpieczenia zawarta była na okres 12 miesięcy, wysokość miesięcznej składki podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 składki należnej za dwunastomiesięczny okres...więcej

Czy w przypadku sprzedaży samochodu mogę żądać od ubezpieczyciela zwrotu niewykorzystanej części składki z AC?

Wersja do druku zwin rozwin

Porady >> Ubezpieczenie

 

Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie w imieniu innej osoby? Tak. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek. Ubezpieczony może nawet nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Przy zawieraniu ubezpieczenia agent wypisał polisę i kazał podpisać, udzielając krótkiej informacji o zakresie ubezpieczenia i sposobie ewentualnej likwidacji powstałej szkody. Czy mogę w podobnych przypadkach żądać szczegółów ubezpieczenia? Tak. Ubezpieczony może żądać, by ubezpieczyciel udzielił...więcej

Czy mogę zawrzeć ubezpieczenie w imieniu innej osoby? Tak. Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na tzw. cudzy rachunek. Ubezpieczony może nawet nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Wersja do druku zwin rozwin

SZUKAJ

NASZE GAZETY

OGŁOSZENIA

cena: 9 000,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 64 000,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 38 000,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 51 000,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 44 500,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 35 500,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 174 045,00 PLN

data: 2022-10-03

cena: 20 500,00 EUR

data: 2022-10-03

cena: 78 000,00 PLN

data: 2022-10-04

cena: 31 000,00 PLN

data: 2022-10-04


 

NASZE SERWISY

Autogielda  Odjazd  M2 Planeta zwierząt  Erotyka

Redakcja: raklama@autogielda.pl

Copyright © 2008 Autogielda - M. MAJSKI, J. STYRNA - SPÓŁKA JAWNA